İlaç

Standardın ve denetimin çok yoğun olduğu ilaç uygulamalarında özellikle HEPA/ULPA filtrelerin yeterli filtrasyon alanına sahip olması, sızdırmaz olması, yeterli sayıda olması ve bu filtrelerin uygun kapasitelerde kullanılması oldukça önemlidir. ULPATEK bütün bu kriterleri karşılayacak gerekli filtre seçimlerini yaparak müşterilerine uygun seçenekler sunmaktadır.

İlaç pazarının dünya ülkelerine göre büyüklüğü (milyar USD) İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) verilerine göre 2016 yılsonu satış verilerine göre dünya ilaç pazarının büyüklüğü 1,1 trilyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin 16. sırada yer aldığı sıralamada ABD, Çin, Japonya, Almanya ve Fransa dünya ilaç endüstrisinin en büyük 5 pazarı konumunda. 2016 yılı sonundaki 462 milyar dolar toplam büyüklükle ABD ilaç pazarı, kendisinden sonra gelen 4 büyük pazarın toplamından daha büyük bir hacim oluşturuyor ve böylece ilaç sektörünün tartışmasız lideri olarak konumlanıyor. Bölgesel olarak incelediğimizde ABD ve Kanada, Kuzey Amerika ülkeleri olarak dünya ilaç pazarlarının yüzde 49’unu oluşturuyor. Çin’i de içine alan Afrika, Asya, Avusturalya pazarının toplamdaki payı yüzde 16,4 olarak ortaya çıkıyor. Avrupa yüzde 21,5, Japonya ise yüzde 8,3 paya sahip.

İlaç pazarının dünya ülkelerine göre büyüklüğü 

İlacın üretildiği alanların; ilaç genel üretim tekniklerine yönelik kodlara, cGMP (Good Manufacturing Practice) gerekliliklerine kusursuz uygunluk sağlaması gerekiyor. ISO 14644 standardının ve FDA (Food and Drug Administration) ‘nın belirlediği gereksinimlerini karşılanması oldukça önemlidir. Bu kuralların hepsi insan sağlığı için zorunlu görülen eşik seviyelerini tanımlar. Örneğin katı üretimde havanın 100.000 klas, sıvı üretimde 10.000 klas koşularında olması beklenir. Bu standartların dışında lokal ülkelerin Sağlık Bakanlıklarının getirdiği kural ve standartlara da uyum zorunluluğu vardır.

Tabletler üretildiği, sıvıların doldurulduğu, östrojen ve androjen hormonlarının üretildiği veya sağlık için risk teşkil edebilen malzemeler işlendiği yerlerde, hava filtrelemesi hayati önem taşır. Katı ve sıvı ürünler, ortam atmosferinden geçebilecek kirletici maddelerden korunmalıdır. Çalışanlar riske atılmamalı ve son derece özenli bir şekilde korunmalıdır. Örneğin toksik aerosolleri solumaları engellenmelidir. Özellikle karşılıklı kontaminasyonun engellenmesi için kontamine havanın dış alanlara geçişi engellenmelidir. Havada çözünmüş parçacıklar izlemeye alınmalı ve üretildiği noktada ayrıştırılmalıdır.

ULPATEK HEPA filtreler ve sistem ekipmanları ilaç üretimi ve yan sanayisinde, başta Türkiye’de varlığını sürdüren ulusal ve uluslararası firmalarda olmak üzere dünya çapında kullanılmaktadır. İlaç ve hayat bilimi ürünlerinin mevzuatların ve tüketicilerinin bekleyeceği yüksek standartları sağlayacak olan kusursuz hava kalitesini, yalnızca uygun filtre ve sistem ekipmanlarla garanti edilebilir.

Bu kadar standardın ve denetimin olduğu alanlarda hava kalitesinin istenen seviyede tutmak için uygun filtre kademelerini, filtre sınıflarını, filtre sayılarını kullanmak oldukça hayati bir önem taşır. Özellikle temiz oda ortamında kullanılan HEPA/ULPA filtrelerin yeterli filtrasyon alanına sahip olması, filtre yüzey hızının dolayısıyla filtrasyon hızının nominal kullanılması, optimal ön filtreli sistemlerle kullanılması filtrelerin kullanım sürelerini olumlu yönde etkileyecektir.

ULPATEK filtreler bütün bu gereksinimlerin içinde uygun kullanım şartlarında kullanılması durumunda müşterilerine yüksek performans ile çalışma olanağı sunar. Filtrelerin yanında temiz oda ortamında kullanılan FFU’lu LF ünitedeler, tartım & numune alma kabinleri, mobil tip LF üniteleri filtrasyon çözümü için sizlere seçenekler sunar.

Üretilen ürüne bağlı olarak ihtiyaç duyulması halinde ULPADUST toz toplama sistemleri ve güvenli filtre değişimi kabinleri (SAFE CHANGE HOUSING) seçeneklerimizle ilaç sektörüne hizmet veriyoruz.

Ülkemizin biyoteknolojik ilaç üretimi yapacak en büyük projesinde yer almaktan gurur duyuyoruz

Türkiye’ de canlı hücre üretilmesinden, dolum ve paketlemesine kadar en büyük ve tam kapsamlı bio teknolojik ilaç üretim tesisi olacak tesisin tüm filtre ve sistem ekipmanları tarafımızdan yapılmıştır. Şimdiye kadar ithal edilen ve kimyasal yöntemlerle üretilen ilaçlar tarafından tedavi edilemeyen; insanlığın devamı için hayati önemi olan hastalıkların tedavisinde kullanılan biyoteknolojik ilaçların üretileceği biyoteknolojik tesisler standart ilaç tesislerden oldukça farklıdır ve gereksinimleri daha fazladır. Dünya standartlarında üretim yapacak Türkiye’nin en büyük ve biyoteknolojik ilaç üretim tesis projesinde yer almaktan gurur duyuyoruz.

İlgili Ürünler

Teknik Katalog

Technical Catalogue

Genel Katalog

Sistem Ekipmanları