ISO 16890

ISO 16890 standardı, EN779:2012 standardının yerini almış yeni standarttır.
Eski standardın eksiklerini ortadan kaldıran bu standart Kaba filtreler
(G Sınıfı), Orta filtreleri (M Sınıfı) ve Hassas filtreleri (F Sınıfı) kapsar.
ISO 16890 standardı ile filtre kullanıcıları ihtiyaçlarına göre filtre tercihini çok
daha hassas yapabilme imkanına sahip olmuşlardır. Bu standartla birlikte
filtre verimleri, 0,3 μm ile 10 μm partikül boyut aralığında değerlendirilmiş ve
filtreler 4 gruba ayrılmıştır.

ISO 16890

ISO ePM1

ePM1 95%
ePM1 90%
ePM1 85%
ePM1 80%
ePM1 75%
ePM1 70%
ePM1 65%
ePM1 60%
ePM1 55%
ePM1 50%

Gereksinim

Başlangıç verimi ≥50%

Minimum verim ≥50%

ISO ePM2,5

ePM2,5 95%
ePM2,5 90%
ePM2,5 85%
ePM2,5 80%
ePM2,5 75%
ePM2,5 70%
ePM2,5 65%
ePM2,5 60%
ePM2,5 55%
ePM2,5 50%

Gereksinim

Başlangıç verimi ≥50%

Minimum verim ≥50%

ISO ePM10

ePM10 95%
ePM10 90%
ePM10 85%
ePM10 80%
ePM10 75%
ePM10 70%
ePM10 65%
ePM10 60%
ePM10 55%
ePM10 50%

Requirement

Gereksinim

Başlangıç verimi ≥50%

Minimum verim değerlendirilmez

ISO Coarse

ePM10 45%
ePM10 40%
ePM10 35%
ePM10 30%
ePM10 25%
ePM10 20%
ePM10 15%
ePM10 10%
ePM10 5%

Minimum verim değerlendirilmez

ISO 16890 TEST SİSTEMİ - FTS 3401

ISO 16890-2TR
PTR
Weighing CabinetTR

ADIM ADIM ISO 16890 TEST PROSEDÜRÜ

1. Adım

ISO 16890 standardının test prosedürü, bir hava filtresinin 0,3 µm – 10 µm partikül boyut aralığında veriminin ölçülmesi ile başlar.

2. Adım

Filtrenin  elektrostatik filtreleme verimliliği, izopropanol buharı ile ortadan kaldırılır.

3. Adım

İzopropanol (IPA) buharı ile şartlandırma işlemine maruz bırakılan filtrenin verim değeri tekrar ölçülerek en düşük verim değeri ePM1,min ve ePM2,5,min değerleri ölçülür.

4. Adım

Şartlandırılmadan önceki ve sonraki verimlilik değerlerinin ortalaması alınarak her bir PM boyutu için verim değeri hesaplanır.

5. Adım

0,3 – 1 μm partikül boyut aralığına kadar ePM1, 2,5 μm partikül boyut aralığına kadar ePM2,5 ve 10 μm partikül boyut aralığına kadar ePM10 verimleri hesaplanmaktadır.

6. Adım

Hesaplanan verim değerleri ISO 16890 sınıflandırma gruplarında yer alan verimlilik değerlerine göre en yakın alt değere yuvarlanır.

Örneğin; test sonucuna göre F8 sınıfı V-Kompakt Filtre “ISO ePM1 70%” şeklinde sınıflandırılır. Bunun anlamı, PM1 parçacıklı partikül aralığındaki verim 70%’dir.
Tanımda yer alan “e” ifadesi parçacıklı maddede (PM) verimlilik anlamına gelir.

Standarda Ait Bilgiler

PM10, PM2,5 ve PM1 değerine göre verimlilik verilir.
ISO A2/AC Fine sentetik test tozu için toz tutma kapasitesi hesaplanır.
Başlangıç ağırlıksal yakalama verimi hesaplanır.
Filtrenin çalışma debisindeki fark basıncı (Δp) ölçülür.
Verimlilik için değerlendirme, 0,3-10 μm arasındaki partikül boyutunda yapılır.
Partikül aralığına göre verim ayrı ayrı ölçülür.
IPA işleminden 24 saat sonra verim ölçümü tekrarlanır.
Ölçülen verimler ile « ePMx verimi » hesaplanır.
Filtre performansı PM10, PM2,5 ve PM1’e göre belirlenir.
Farklı partikül boyutları hakkında detaylı bilgi vardır.
Filtre seçilirken proses dikkate alınır.
Globaldir (ISO; Uluslararası Standartlar Teşkilâtı).