HEPA / ULPA FİLTRE TEST SİSTEMLERİ

HEPA ve ULPA filtreler için Avrupa’da CEN standartları, ABD’de ise IEST ve MIL’in standartları kullanılmaktadır. ULPATEK’te, HEPA/ULPA filtreler her iki standarda uygun olarak tek tek test edilmekte ve bireysel olarak sertifikalandırılmaktadır.

HUF-SCAN 4002

HUG-SCAN

HF-SCAN 3004

HF-SCAN

HF-OIL MIST 1200

test2-400x300

Nominal hava debisinde tanecik sayıcıların bağlı olduğu probun filtre yüzeyini otomatik taramasıyla MPPS’de (en çok nüfuz eden partikül boyutunda) ölçüm yapılan filtre verim testidir.
• Test sırasında beslenen yüksek konsantrasyonlu aerosol (DEHS) miktarı filtre öncesi ve sonrasında tanecik sayıcılar ile ölçülür.
• Filtre sınıfına göre kabul edilen en düşük penetrasyon değerinin Klas 100 tarama alanında kontrol edildiği varsa kaçak yerlerinin noktasal tespit edildiği test metodudur.
• Tarama testi, HEPA ve ULPA filtrelerin test edilmesinde kullanılan en gelişmiş filtre verim testidir.

Test operatörünün filtre yüzeyini fotometrenin bağlı olduğu prob ile tarayarak 0,3 μm partikül boyutundaki sızdırmazlık kontrolünü yaptığı ve her filtre için tek tek uygulanan filtre kaçak testidir.
• Üretimi tamamlanan HEPA filtrelerin nominal hava debisinde gerçekleştirilen sızdırmazlık testlerinde Emery 3004, PAO vb. gibi standarda uygun aerosoller kullanılmaktadır.
• Test sırasında beslenen yüksek konsantrasyonlu aerosol miktarı Klas 100 test alanında, prob ile filtre ve conta basma yüzeyinin taranması ile kontrol edilerek kaçak olup olmadığı aranır.
• Kaçak noktası ve miktarı tespit edilen alana, standarda ve müşteri şartlarına uygun özel yapıştırıcı uygulayarak tamir işlemi yapılabilir.
• Sahada filtre montajı tamamlandıktan sonra sistem devreye alınmadan önce gerçekleştirilmesi tavsiye edilen testtir.

Nominal hava debisinde DEHS yağının pulvarize edilerek yoğun bir şekilde partiküle dönüştürülmesi sonrasında filtre yüzeyinde çıplak gözle kaçak kontrolünün yapıldığı görsel testtir.
• Kaçak noktalarından yağ iplikçiği şeklinde çıkan partiküller siyah renkli kabin içi tasarımı ve uygun ışık açısı ile kolaylıkla görülebilmektedir.
• Kaçak noktası ve miktarı tespit edilen alana, standarda ve müşteri şartlarına uygun özel yapıştırıcı uygulayarak tamir işlemi yapılabilir.
• H13 ve H14 sınıfı filtreler için alternatif bir kaçak test yöntemi olarak kullanılmaktadır.
• Konstrüksiyonu tarama testine uygun olmayan filtreler (V-Kompakt, silindir filtre, yüzey tel koruması olmayan filtreler vb.) için kolay test imkanı sağlamaktadır.