Filtre Teknolojisi

Soluduğumuz Hava

SOLUDUĞUMUZ HAVA

Hava, %21’i Oksijen, %78’i Azot, %1’i Argon ve çok az miktarda diğer gazlardan oluşan bir gaz karışımıdır. Kaynağından bağımsız olarak, havada bulunan kirleticiler; gaz veya taneciklerden oluşabilir.

Ölçüm Methodunun Etkisi

ÖLÇÜM METODUNUN ETKİSİ

ASHRAE ve filtre üreticileri gibi özel kuruluşların sponsorluğunda yapılan çalışmalar, atmosferdeki parçacıkların yüzdesel dağılımının, büyük oranda ölçüm metoduna bağlı olduğunu göstermiştir.

Elek-Etkis-2

HAVA FİLTRELERİNİN MEKANİZMASI

Bir filtrenin toplam verimi bu dört filtrasyon etkisinin toplamından oluştuğu için, toplam verimin belli koşullar altında, belli bir minimum değeri olacaktır.

test1

TEST METODLARI

Filtre testlerinin yapılması ile ilgili var olan iki ana kaynak; ABD standartları (ASHRAE, IEST; MIL) ve Avrupa standartlarıdır.

HEPA_Filtreler

HEPA FİLTRELER

Temiz odalarda klima sistemlerinde kullanılan HEPA filtrelerin ilaç, gıda ve hastanelerdeki kullanımları her geçen gün artmaktadır.

Gaz Phase Filtration

KİMYASAL FİLTRELEME

Kimyasal filtrasyon medyası havadaki kirletici gazları kimyasal reaksiyon ile absorbe eden pelletlerden oluşur ve diğer hava filtreleme sistemlerindeki filtre medyaları gibi çalışmaz.

EN779 Classification

EN 779

G ve F gruplarından oluşan EN779:2002 standardı, G, M ve F gruplarından oluşacak şekilde EN779:2012 ile revize olmuştur.

EN1822 Classification

EN 1822

Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin olduğu temizoda uygulamalarında örneğin ilaç endüstrisinde kullanılan verimli hava filtreleri (EPA).

ISO14644 Cleanroom Classification

EN ISO 14644-1

EN ISO 14644-1 standardı; temiz odalar ve temiz odalarda birlikte kontrol edilen ortamların hava temizliğinin özellikle hava ile taşınan partikül konsantrasyonuna göre sınıflandırılmasını kapsar.