Ürünler

Kaba Filtrasyon (ISO 16890)

Kaba Filtrasyon (ISO 16890)

Havalandırma sisteminde; kaba partiküllerin (partikül çapı en büyük kirleticilerin) filtrasyonunda ilk kademe olarak kullanılan filtre grubudur.

İnce Filtrasyon (ISO 16890)

İnce Filtrasyon (ISO 16890)

Havalandırma sisteminde; ince partiküllerin filtrelenmesinde ikinci ve/veya üçüncü kademe olarak kullanılan filtre grubudur. Klima santralleri gibi havalandırma sistemleri başlıca kullanım yerleridir.

Mutlak Filtrasyon (HEPA)

Mutlak Filtrasyon (HEPA)

En küçük partikül çaplarına sahip kirleticilerin istenen verimlilikte filtrelenmesi için kullanılan filtreler EPA, HEPA ve ULPA olarak isimlendirilen filtre sınıflarındadır.

Gaz Faz Filtrasyon

Gaz Faz Filtrasyon

Endüstriyel ve ticari alanların mekanik havalandırma sistemlerinde çeşitli gaz fazındaki (korozif, zehirli, tahriş edici ve koku etkili) kirleticileri kontrol altına alarak çevreyi, prosesi ve çalışan personelleri korumayı sağlayan hava filtrelerdir.

Sistem Ekipmanları

Sistem Ekipmanları

Tesislerde, prosese özgü istenen kriterlerin uygunluğunu sağlamak için ilgili standartlara göre tasarımı ve imalatı yapılan, sistemi tamamlayıcı özelliği olan farklı çalışma prensiplerine ve tasarım özelliklerine sahip ekipmanlardır.

Tekstil Klima Sistemleri

Tekstil Klima Sistemleri

Natural ve sentetik elyafı hassas bir şekilde işlemek ve sürekli aynı kalitede ürün elde etmek, sadece hassas klimatize edilmiş mekanlarda mümkündür.