PERFORMANS TEST SİSTEMİ – PTS 5002

Farklı model ve farklı verimlilikteki filtrelerin performans ölçümlerinin yapıldığı test sistemidir.
• Yeni tasarımların ön testleri gerçekleştirilerek en iyi sonuçları veren tasarımların üretimleri standart ürün özelliğini alır.
• Aynı verimlilikteki farklı hammaddeden üretilmiş filtrelerin karşılaştırma testleri yapılır.
• Farklı çalışma debilerine karşı filtrenin gösterdiği başlangıç basınç değerleri ölçülerek Debi&Basınç grafikleri hazırlanır.

Performans Test
Performans Test GrafikTR