Gıda

ULPATEK filtreler ve sistem ekipmanları içecek ve yiyecek üretim tesislerinde, başta Türkiye’de varlığını sürdüren ulusal ve uluslararası firmalarda olmak üzere dünya çapında kullanılmaktadır. Bu kadar standardın ve mevzuatın yoğun olduğu alanlarda hava kalitesinin istenen seviyede tutmak için uygun filtre kademelerini, filtre sınıflarını, filtre sayılarını kullanmak oldukça hayati bir önem taşır.

Son yıllarda artan sağlık endişeleri, gıda kalitesine yönelik taleplerin artması, insanlarda gıda kalitesiyle ilgili artan farkındalık, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası standartların artmasına ve üreticilerin gıda üretimi sırasında teknolojiyi yükseltmesine neden oldu. Bu farkındalık ve zorunluklar kurulan üretim altyapılarında filtre sistemlerinin artmasına ve bu filtre sistemlerinin daha etkin çalıştırılmasına olanak sağlamıştır. Konuyla ilgili bilinen bazı standartlar ve düzenlemeler aşağıdaki gibidir;

  • GMP (Good Manufacturing Practice)
  • FDA (Food and Drug Administration)
  • HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points)
  • GHP (Good Hygiene Practices)

Tereyağı, ayran, peynir vb. günlük tüketilen süt ürünlerinde, yemeye hazır dondurulmuş gıda üretimlerinde, pişirilmiş ya da işlenmiş et tesislerinde, işlenmiş meyve ve sebzelerin yapıldığı üretimlerde, yarı ve tam pişmiş unlu mamul tesislerinde, çikolata, jöleli şekerlemelerin üretiminde, su ve meşrubat dolum makinalarında ve bunlara benzer tesislerde yukarıdaki standartlara ve teknolojilere uygun filtreleme kademelerine sahip hijyenik havalandırma sistemleri kurarak havadaki partikülleri istenilen seviyeye çekilebilir, bazı ürünlerin raf ömrü bu sistemler sayesinde arttırılabilir.

Entegre bir yoğurt dolum ve paketleme sisteminde genelde istenen temiz oda klası 100.000 (ISO 8). Bunun anlamı ortamda 0,5 µm partikül sayısının ft³’te 100.000 adetten az olmasıdır. Bunu elde etmek için iyi tasarlanmış ve filtre kademeleri uygun seçilmiş bir klima sistemine ihtiyacınız olur. Bu sistemle birlikte mahal basınç kademeleri uygun tasarlanmış, mahalde kullanılan partisyonların da hijyenik ortama katkı verecek malzemelerden seçilmiş olması gerekir. Bu ortamlardan çalışan personelin kıyafetleri de mahalin klasını etkileyen faktörlerden birisidir. Gıda sektöründe bu hususlar dikkate alındığında klima sisteminin can damarı olan havanın şartlandırıldığı ve filtrelendiği klima santralin seçimi oldukça önemlidir.  Bu klima santrali klas 100.000 ortamı sağlayacaksa 3 veya 4 kademe filtreden seçilebilir. Bu filtre kademelerin sonuncusunun HEPA olmasını tavsiye ediyoruz. Bu uygulama için ULPATEK filtre kullanılarak dizayn edilmiş örnek bir klima santrali aşağıdaki gibi olabilir;

Bu klima santralinden şartlanmış ve 4 kademe filtre edilmiş hava hijyenik uygulamalara uygun seçilmiş bez kanallarla mahale homejen dağıtılır. Mahalden uygun noktalardan bu hava emilerek tekrar santralin karışım hücresine gönderilir. Mahal içinde kullanılan dönüş menfezlerinin ve kanallarının paslanmaz saçtan olmasını tavsiye ediyoruz.

Bu sistem ile dolum ve paketleme bölümü genel olarak klas 10.000- 100.000 seviyesi arasında bir değer ile çalışır. Yoğurt raf ömrünü hatırı sayılır arttırmak için bu seviyenin çok daha altında yani partükül sayısının 0,5 µm’da 100 partikül /ft³(ISO 5)  olması için yoğurt dolumunun olduğu makine üstüne FFU’lu laminer Akış Ünitesi kullanılabilir. Bu ünite sayesinde ortamda minimum seviyede partikül sayısı olur. ULPATEK HEPA filtreleriyle dizayn edilmiş LF sisteminin örneği aşağıda verilmiştir

ULPATEK filtreler ve sistem ekipmanları içecek ve yiyecek üretim tesislerinde, başta Türkiye’de varlığını sürdüren ulusal ve uluslararası firmalarda olmak üzere dünya çapında kullanılmaktadır. Bu kadar standardın ve mevzuatın yoğun olduğu alanlarda hava kalitesinin istenen seviyede tutmak için uygun filtre kademelerini, filtre sınıflarını, filtre sayılarını kullanmak oldukça hayati bir önem taşır. Özellikle temiz oda ortamında kullanılan HEPA/ULPA filtrelerin yeterli filtrasyon alanına sahip olması, filtre yüzey hızının dolayısıyla filtrasyon hızının nominal kullanılması, optimal ön filtreli sistemlerle kullanılması filtrelerin kullanım sürelerini olumlu yönde etkileyecektir.

ULPATEK filtreler bütün bu gereksinimlerin içinde uygun kullanım şartlarında kullanılması durumunda müşterilerine yüksek performans ile çalışma olanağı sunar. Firmamız filtrelerin yanında bu üretim alanlarında FFU’lu LF ünitedeler, emiş menfezleri, proses tipi laminer akış üniteleri, toz toplama sistemleri ile sizlere geniş ürün seçenekler sunar.

İlgili Ürünler

Teknik Katalog

Technical Catalogue

Genel Katalog

Sistem Ekipmanları