Hastaneler

DIN 1946/4 ve ilgili diğer standartların tarif ettiği ameliyathane ve yoğun bakımları doğru tasarlamak ve buna uygun filtrasyon sistemi seçmek oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra ziyaretçiler ve çalışanlar için konfor ortamını sağlayan klima santral filtrelerini seçmek, gaz kirleticilerin olduğu hastane alanlarının olduğu yerlerde uygun gaz faz filtreleri kullanmak bütünsel tasarım için hastanelerde büyük önem taşımaktadır.

Hastane iklimlendirmesinde havalandırma sisteminin tasarımı, klasik konfor iklimlendirme sistemi tasarımından karmaşık ve risk faktörü daha fazladır. Konfor iklimlendirmesinde sıcaklık ve nem kontrolü gibi iki parametre önemli iken, hastane iklimlendirmesinde ise sıcaklık, nem ile birlikte canlı ve cansız kirleticiler, taze hava, egzoz havası, hava akış yönleri ve hava basıncı gibi parametrelerin dikkate alınması gerekmektedir. Hastane iklimlendirme sistemlerinde istenen özelliklerin başında havanın odada sağlanması istenen klasa göre partiküllerden arınmış olarak iç mahallere gönderilmesidir. Bu da havanın çeşitli kademelerde filtrelerden geçirilmesiyle sağlanabilir. Bu durumlarda istenen hava kalitesini elde etmek için fitre seçimini iyi yapmak gerekmektedir.

Hastanelerde tıbbi fonksiyonlu odalar yapısal nedenlerden veya hava kaynaklı partikül girişi riskinden dolayı açılmayan pencerelerle tasarlanır. Bu tür alanlarda hasta, çalışan ve ziyaretçi sağlığı dikkate alınmalı, yukarıda saydığımız dizayn parametrelerini karşılayacak bir sistemin kurulması ve bu sistemin hijyen kurallarına uygun olarak işletilmesi gerekmektedir.

Hastanelerin en kritik yerleri olan ameliyathane ve yoğun bakım alanlarını tasarlarken DIN 1946/4 standardı ile ISO 14644/1 ve ISO 14644/3 standartlarından yararlanılır. Ayrıca tasarım aşamalarında filtre seçimleriyle ilgili NAFA (National Air Filtration Association) Guide to Air Filtration yayınlarından yararlanılır.

Hastane ameliyathanelerinin oda sınıfları DIN 1946/4-2008 standardına tarif edilmiştir. Bu standartta oda sınıfları şu şekilde sınıflandırılmıştır;

Oda Sınıfı I

  • Oda Sınıfı Ia / Havadaki bakterilerin azaltımı için çok yüksek gereksinimler
  • Oda Sınıfı Ib / Havadaki bakterilerin azaltımı için yüksek gereksinimler

Oda Sınıfı II

  • Birincil görevi iklim fizyolojik, yanı sıra hava bakterisi azaltma etkisi mevcut

DIN 1946/4-2008 Standardı Uyarınca Operasyon Odası Hava Besleme Sistemleri

Oda sınıfı Ia Oda sınıfı Ib
Düşük türbülanslı hava besleme tavanları (LTF/DTA) ≥ 3.2 m x 3.2 m (standart boyut) Türbülanslı, karışık akışlı (TKA) hava besleme
 Yaklaşık 3m x3m çalışma alanı genişliğinde düşük türbülanslı hava besleme.
Koruma alanı, ameliyat ekibini, ameliyat masasını ve alet masalarını kapsar.
Veya Veya
Düşük türbülanslı hava besleme tavanları (LTF/DTA)> 9 m² Düşük türbülanslı hava besleme tavanları (LTF/DTA) 3 <m² <Ak
Düşük türbülanslı hava besleme. Düşük türbülanslı hava besleme.
Ameliyat ekibini, ameliyat masasını ve alet masalarını veya izole edilmiş olarak korunan hastayı kapsadığı pozisyon analizi ile kanıtlanmış olması kaydıyla kısmen küçültülmüş koruma alanı. Koruma alanı, ameliyat ekibini, ameliyat masasını ve alet masalarını gerekirse tam olarak kapsamaz

*LTF ; Low Turbulance Flow / DTA ; Düşük Türbülanslı Akış

DIN 1946/4 standardının tarif ettiği ameliyathaneleri doğru tasarlamak ve buna uygun filtre seçmek oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra konfor ortamını ziyaretçiler ve çalışanlar için sağlayan klima santral filtrelerini seçmek, gaz kirleticilerin olduğu hastane alanlarının olduğu yerlerde uygun gaz faz filtreleri kullanmak, BSL-3 ve BSL-4 olarak tariflenen yerlerin egzoz sistemlerinde gerekmesi durumunda güvenli değiştirme kabinlerini (safe change housing) kullanmak bütünsel tasarım için hastanelerde büyük önem taşımaktadır.

Bu filtre seçimlerini yaparken uygun sayıda, uygun kapasitede, uygun filtreleme alanına sahip, uygun alın ve filtrasyon hızında filtre seçmek filtre ömrünü birebir etkilemektedir. Bu parametreler göz önünde bulundurularak seçilen filtre, sisteme dolayısıyla işletmeye düşük enerji maliyetle katkı sağlayacaktır.

ULPATEK FİLTRE, bütün bu gereksinimlerin içinde geniş ürün grubu ve 40 yılı aşkın  tecrübesiyle hastane müşterilerine ürün tedariki, tasarım desteği, maliyet düşürücü çalışmalarıyla kolay bakım ve uzun servis ömrü sağlayan ürünler sunmaktadır ve sunmayı devam edecektir.

İlgili Ürünler

Teknik Katalog

Technical Catalogue

Genel Katalog

Sistem Ekipmanları