Kullanım alanları; konut ve ticari yapılar ile tüm HVAC uygulamalarında hava kaynaklı kirleticilerin filtrasyonunda, özellikle partikül çapı 1-10 µm aralığında olan kirleticilerin filtrelenmesinde kullanılır.

Kirleticilere en temel örnekler ise; kül, küf sporları, bakteriler, solunabilen uçucu parçacıklar ve polenlerdir.