Endüstriyel

ULPATEK; ilaç fabrikaları, hastaneler, gıda üretim tesisleri, ticari binalar, enerji santrallerinin yanı sıra birçok endüstrinin birçok alanında kullanılmak üzere filtreler, ekipmanlar ve sistem çözümleri sunmaktadır. Toz toplama sistemleri, gaz faz filtreleme ürünleri, yağ buharı gidericileri, aşındırıcı gaz ve korozyon kontrol sistemleri, tekstil telef transport sistemleri, tekstil klima sistemleri gibi sanayinin birçok alanında ihtiyaçları karşılayacak ürün ve sistem çözümleri ULPATEK ürün ailesi içinde mevcuttur. Bu ürünleri ve sistemleri sayesinde kullanıcılarının ürettiği ürünün kalitesini arttırırken, insan ve diğer canlıların sağlığını, çevrenin ve ekipmanın korunmasını da sağlar.

Endüstriyel uygulamalarda en önemli husus korozyon kontrolüdür. Elektronik ekipmanlara sahip olan kontrol sistem odaları, veri merkezleri ve benzeri kontrol gerektiren alanlar ISA gereklerine göre G1 sınıfına uygun olmalıdır. Oda havalandırma tasarımı, pozitif basınçlandırma için saatte 1-3 hava değişimine ve hava sirkülasyonu için de saatte 6-12 hava değişimine göre yapılmaktadır. Sıcaklık tasarımı 22 °C (± 2 °C) olup bağıl nem oranı %50’den daha düşüktür. Tasarım kriterlerini etkileyen bir başka bir parametre de odanın sızdırmazlığıdır. Kapalı alanlardan uzaklaştırılması gereken bir diğer ana parametre ise tehlikeli gaz kirleticileridir.

Kokular ise genellikle biyogaz, atık su arıtma tesisleri gibi endüstriyel sahalar kaynaklıdır. Zehirli gaz temizleme üniteleri genellikle diklor (Cl2), sülfür dioksit (SO2) veya amonyak (NH3) gazlarının filtrelenmesi için kullanılır.

Gaz fazındaki kirleticilerin kontrol altına doğru bir uygulama ile alınması için kirleticilerin ve etkilerinin bilinmesi gerekmektedir. ULPATEK, hedef kirleticiye ve etkisine göre yüksek verimli filtreleme yapabilen geniş bir medya seçeneğine sahiptir.

Diğer önemli endüstri uygulamalarından biri de tekstil telef transport ve tekstil klima sistemleridir. Pamuğun tarladan toplanıp kumaş haline gelene kadar olan tüm süreçlerinde, uygun bir iklimlendirme sistemi ve bu sistemin içinde yer alan filtreleme ekipmanları kullanılmalıdır. Gerek iplik üretiminde, gerekse dokuma proseslerinde üretim mahalleri genel olarak bağıl nem değerlerine göre tasarlanır. Bağıl nemin dışında ortam sıcaklığının kontrol edilmesi, ortam havasının, proses havasının ve telef havasının temizlenmesi tekstil klimasının temel kriterleridir. Bu sistemlerde kullanılan döner ön filtre ile telef temizleme, bir kompaktör yardımıyla yapılır. Telef, doğrudan tekstil üretim alanında yer alan makinaların egzoz çıkışlarından gelir. Daha sonra kullanılan döner filtre ile de mahalden bir havalandırma kanalıyla gelen partiküller ve uçuntu telefleri temizler. Havalandırma emiş kanalı genellikle yer altı beton kanaldır ve doğrudan döner filtre odasının altına bağlanır. Döner filtreden geçen hava temizlendikten sonra, buradan klima sisteminin karışım odasına gönderilir. Yaz&Kış şartlarına göre hava dışarıya ya da içeriye havalandırma kanalıyla yukarıdan üflenir. ULPATEK, üretimini yaptığı tekstil prosesinde yer alan bu filtre ekipmanları ile bu endüstrideki müşterilerine tasarım, ürün tedariği, sistem kurma ve devreye alma hizmeti vermektedir.

ULPATEK, filtreleri ve sistem ekipmanları ile doğru kullanım şartlarında müşterilerine düşük maliyetli ve yüksek performanslı çalışma alanı sağlar.

İlgili Ürünler

Teknik Katalog

Technical Catalogue

Genel Katalog

Sistem Ekipmanları