Eurovent

EN779:2012 Standardı

G ve F gruplarından oluşan EN779:2002  standardı, G, M ve F gruplarından oluşacak şekilde EN779:2012 ile revize olmuştur.

0,4 μm boyutundaki partiküllere karşı ortalama verimliliği  %40’dan küçük olan filtreler, G sınıfı olarak adlandırılır. G sınıfı (G1 – G4) filtrelerin verimlilik değeri “< %40” olarak ifade edilir ve sınıflandırılması toz yüklemeye oranına bağlı ortalama yakalama değerine dayanmaktadır.

0,4 μm boyutundaki partiküllere karşı ortalama verimliliği  %40 ile %80 arasında olan filtreler M (M5, M6) sınıfı olarak adlandırılır ve sınıflandırması 0,4 μm ‘daki ortalama verimine göredir. Eskiden F5 ve F6 olarak ifade edilen filtre sınıfının diğer tüm özellikleri M5 ve M6 için geçerlidir.

0,4 μm boyutundaki partiküllere karşı ortalama verimliliği %80 ve üzeri olan filtreler F (F7-F9) sınıfı olarak adlandırılır  ve sınıflandırması eskisinde olduğu gibi 0,4 μm ‘daki ortalama verime ve test süresince gerçekleşen minimum verime göredir.

eurovent-2021