Gaz fazı filtreleme ve partikül filtreleme, kabul edilebilir iç hava kalitesi için birlikte çalışır. Gaz haldeki kirleticiler, tek veya karma filtre malzemeler ile üretilen Ulpatek Gaz Faz Filtreleri ile filtrelenirler. Partikül kirleticiler ise yüzey, İnce ve Mutlak Filtreler olarak ilgili standartlarda belirtilen partikül filtreleri ile kontrol edilir. Gaz fazı filtre ortamları (pelletler) genellikle karbon, zeolit, alumina veya hindistancevizi bazlı ortamlar kullanılarak üretilir. Gaz fazı filtreleme, fiziksel ve kimyasal olmak üzere iki farklı yöntemle gerçekleşir.

Süreç kontrol sistemleri, veri merkezleri ve diğer çevresel olarak kontrol edilmesi gereken sistemlere/araçlara sahip odalar, ISA gerekliliklerine göre Gl sınıflandırmasını sağlamalıdır. Oda havalandırma tasarımı gereksiniminin karşılanması için, saatte 1-3 hava değişimi oranında minimum oda basıncı ve saatte 6-12 hava değişiminin devridaimini sağlanmalıdır. Sıcaklık tipik olarak 22°C’dir (±2°C), nem ise %50 bağıl nemden düşüktür. Odanın yoğunluğu, tasarım parametrelerini tanımlarken dikkate alınması gereken bir başka parametredir. Petrol Rafinerisi gibi, bu parametrelerin yanı sıra kapalı alanlardan çıkarılması gereken tehlikeli kirleticiler ana parametredir.

Gaz fazı hava filtrelerinin izlenmesi pasif izleme veya çevrimiçi izleme ile yapılır,

Korozyon Pasif İzleme: Kalan ömrü ve tasarım parametrelerini tanımlamak için 30-90 günlük periyotlarla sahada kullanılması gereken bakır-gümüş kuponlarla yapılır.

Çevrimiçi İzleme: Gaz kirliliğinin anlık ölçümünü sağlar.

Partikül Filtre İzleme: Filtre ömrü izlemesi için diferansiyel basınç ölçerler kullanılır.

Kokular genellikle biyogaz, atık su arıtma tesisleri vb. ticari ve endüstriyel tesislerden kaynaklanmaktadır..

Zehirli gaz arındırma genellikle klor (Cl2), sülfür dioksit (SO2) veya amonyak (NH3) gibi gazların filtrelenmesi ve nötralizasyonu için gereklidir.

İnsanlar genellikle ofisler, okullar, alışveriş merkezleri, restoranlar, kafeler, hastaneler, oteller, fabrikalar vb. gibi kapalı alanlarda vakit geçirirler.

Hava kirliliği sürekli olarak kentleşme ve endüstrileşme nedeniyle artmaktadır.

Bu nedenle havadaki kirleticilerin kontrol edilmesi, yeterli iç mekan hava kalitesinin korunması açısından kritik öneme sahiptir.

Çevrede partikül ve gaz kirleticiler bulunmaktadır.

Kirlilik kaynakları dışarıdan (araç emisyonları, mutfak dumanı, endüstriyel fabrikalar) veya binanın içinden (temizlik spreyleri, biyo atıklar, mobilya, baskılar vb.) kaynaklanabilir. Yeterli iç hava kalitesi için partikül ve gaz kirleticilerin filtrelenmesi gerekmektedir.

Increasing real estate market prices made offices, high rise buildings more populated. Some buildings are surrounded with sick building syndrome due to the change of user requirements and insufficient

HVAC designs.

Inadequate ventilation has a lot of parameters, but the most important parameter is the contamination control. Gas phase and particulate filtration help the buildings for recovering from the sick buildingsyndrome.