Nemlendirme Hücresi Su Fıskiyeleri

Havayı etkili bir şekilde nemlendirmede kullanılmaktadırlar.

Kompaktör Ünitesi

TFS kompaktör ünitesi, atık sentetik ve natürel elyafı hassas bir şekilde toplayarak biriktirir.

Döner Filtre

Döner filtre üzerine gerilen özel filtre elemanında (kumaşında) tutulan tozu ve elyafı sürekli toplayan bir sistemdir.

Döner Ön Filtre

Elyaf oranı fazla olan makina egzozlarında, elyafı ayrıştırmak için ekonomik bir çözüm sağlar.