Güvenli Filtre Değişim Kabini

Güvenilir değişimli filtre kabinleri, parçacıkların, aerosollerin filtrelenmesi ve operatörü bakım sırasında radyoaktif, toksit, bakteriyel parçacıklardan ve gazlardan koruması için kullanılmaktadır.

Fan Filtre Ünitesi

Fan filtre ünitesi (FFU), fanlı bir tip hava filtreleme ekipmanıdır. Partikülleri havadan arındırarak temiz odalara, laboratuarlara, tıbbi tesislere veya mikroelektronik ortamlara temiz hava sağlamak için kullanılır.

Tartım ve Numune Alma Laminar Akış Kabini

Bu tip laminar akış kabinleri üretim, tartım, numune alma ve ambalajlama gibi proses işlemlerinde kullanılmaktadır.

Fan Filtre Üniteli Laminar Akış Kabinleri

Laminar Akış Kabinleri temiz ortam ve laminar akış gerektirecek her türlü üretim ve çalışma alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmaktadır.

Mobil Laminar Flow Ünitesi

Mobil Laminer Akış Ünitesi, ürün bütünlüğünü sağlamak için partikülden arındırılmış ISO Sınıf 5 (Sınıf 100) çalışma alanı altında steril ürünlerin taşınması için tasarlanmıştır.

Ameliyathaneler İçin Laminar Akış Ünitesi

Ameliyathane tipi Laminar Akış Üniteleri ameliyathane masası ve operasyon bölgesinde istenen laminar akışı sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.