Ölçüm Metodunun Etkisi

Ölçüm Methodunun Etkisi

ASHRAE ve filtre üreticileri gibi özel kuruluşların sponsorluğunda yapılan çalışmalar, atmosferdeki parçacıkların yüzdesel dağılımının, büyük oranda ölçüm metoduna bağlı olduğunu göstermiştir. Atmosferdeki tanecik boyutu dağılımını gösteren ilişikteki şekil, tanecik boyut dağılımı ve ölçüm metodu arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Örneğin, 1.0 mikrondan küçük tanecikler, tüm atmosferik toz parçacıklarının ağırlık olarak %3’ünü oluşturmaktayken, sayısal olarak ise %98.5 ‘ini oluşturmaktadır.

Diğer yandan, 5.0 ile 1.0 mikron arasında boyutlara sahip atmosferik toz tanecikleri, ağırlık bazında %52 oranında iken, sayı bazında % 0.175 oranındadır. Filtre seçiminde atmosferdeki taneciklerin büyük bir kısmının 1 mikron çapından küçük olduğuna dikkat edilmelidir.

Havadaki Gazlar

Atmosferde bulunan gazların dışında, bulunduğumuz yere bağlı olarak soluduğumuz havada, değişik oran ve karışımlarda çeşitli gazlar mevcuttur. Bu gazların çoğunun bize hoş gelen (güllerden gelen hoş kokular) veya hoş gelmeyen (çürümüş yumurtadan gelen hidrojen sülfür) kokuları vardır. Bu gazların birçoğu korozif veya zehirli olsa da, adsorpsiyon prensibi ile çalışan ve bu tehlikeli gazların birçoğunu yakalayabilen filtreler bulunmaktadır.